Formulář pro objednání konzultační služby k otevřené vědě

Konzultace mohou využít studenti a zaměstnanci UP.

Jméno a příjmení:

Kontakt:

Téma konzultace:

Požadavky otevřené vědy v grantových žádostech

Publikování v open access

Správa výzkumných dat

Ověření vydavatelství, časopisu, konference

Problematika autorských práv, otevřených licencí

Občanská věda

Jiné:

Navrhovaný termín (denně mezi 8–15 hod.):